Sunday, May 1, 2016

M-150 รวยแหลก แจกจริง

M-150 รวยแหลก แจกจริง


M-150 รวยแหลก แจกจริง แจกชัวร์ทั่วประเทศ รวม 1,505 รางวัล มูลค่ากว่า 20 ล้านบาท
เริ่มแล้ววันนี้ เพียงเขียนชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และ “วิตามินบี6 และ บี12 สูง” ด้วยลายมือเท่านั้น แล้วพับใส่ฝา M-150 ส่งกล่องรับชิ้นส่วนหรือ ส่ง ตู้ปณ. 150 ปทจ.คลองจั่น กรุงเทพฯ 10240 ส่งได้ตั...
อ่านต่อเต็มๆ เกี่ยวกับฝาส่งชิงโชค M-150 รวยแหลก แจกจริง

No comments:

Post a Comment